دوست دارید رسانه پاتوق61 در چه زمینه ای فعالیت کند ؟
(18.02%) 590
موزیک پاپ
(26.14%) 856
موزیک رپ
(7.422%) 243
ویدیو کلیپ
(39.49%) 1293
بیت رایگان
(3.970%) 130
مطالب آموزشی
(4.948%) 162
کد های پشواز

تعداد شرکت کنندگان : 3274