دوست دارید رسانه پاتوق61 در چه زمینه ای فعالیت کند ؟
(18.01%) 590
موزیک پاپ
(26.16%) 857
موزیک رپ
(7.419%) 243
ویدیو کلیپ
(39.48%) 1293
بیت رایگان
(3.969%) 130
مطالب آموزشی
(4.946%) 162
کد های پشواز

تعداد شرکت کنندگان : 3275