رپر مورد علاقه شما؟!
(11.57%) 2233
هیچکس
(9.938%) 1918
حصین
(4.974%) 960
سامان ویلسون و مهراد هیدن
(5.617%) 1084
پایدار
(13.09%) 2527
بهرام
(9.684%) 1869
رضا پیشرو
(4.554%) 879
زدبازی
(5.964%) 1151
تیک تاک
(7.814%) 1508
یاس
(11.58%) 2235
علی سورنا
(7.353%) 1419
شایع
(7.850%) 1515
امیر خلوت

تعداد شرکت کنندگان : 19298