رپر مورد علاقه شما؟!
(11.57%) 2233
هیچکس
(9.940%) 1918
حصین
(4.970%) 959
سامان ویلسون و مهراد هیدن
(5.613%) 1083
پایدار
(13.09%) 2527
بهرام
(9.686%) 1869
رضا پیشرو
(4.555%) 879
زدبازی
(5.960%) 1150
تیک تاک
(7.815%) 1508
یاس
(11.57%) 2234
علی سورنا
(7.354%) 1419
شایع
(7.852%) 1515
امیر خلوت

تعداد شرکت کنندگان : 19294